Compare Listings

1- REZERWACJA
Rezerwacja uważana i traktowana jest jako ostatecznie potwierdzona jedynie w momencie otrzymania „listu potwierdzającego” – listu, który Agencja IMMOBILIARE FRIULI S.R.L. wysyła niezwłocznie po otrzymaniu zaliczki. Agencja IMMOBILIARE FRIULI S.R.L. zachowuje, według własnego wyłącznego uznania, prawo do nie przyjęcia zaliczek, które dotarły do niej po upływie 15 dni po dacie przekazania do dyspozycji Klienta apartamentu.

 

2- PŁATNOŚĆ
Kwotę 30% całkowitej należności za wynajem należy wpłacić z tytułu zaliczki potwierdzającej bezpośrednio do Agencja IMMOBILIARE FRIULI S.R.L.; powyższej wpłaty należy dokonać wyłącznie przekazem pocztowym lub kartą kredytową; - nie przyjmuje się wpłat za pośrednictwem czeków. – Resztę należności za wynajem, wraz ze wszystkimi należnymi dodatkami, należy uregulować gotówką lub kartą kredytową w momencie przyjazdu – (nie przyjmuje się czeków) przy odbiorze kluczy do apartamentu w Agencji. – Kwota wynajmu obejmuje światło, wodę i gaz. –
Nie zostaną z jakiegokolwiek powodu odliczone od uzgodnionej i zapłaconej ceny jakiekolwiek dni ze względu na wcześniejszy wyjazd ani z żadnej innej przyczyny. -
Pomoc Agencji oraz miejsce na plaży (które składa się z 1 parasola + 1 łóżka do opalania + 1 leżaka) jest udostępniane przez Agencję IMMOBILIARE FRIULI Srl bezpłatnie.
Cena najmu nie obejmuje opłaty klimatycznej

 

3- REZYGNACJA
Z żadnego powodu nigdy nie zostanie zwrócona zaliczka potwierdzająca, o której mowa powyżej. –
W przypadku, gdyby wnioskujący zmuszony był do odwołania rezerwacji, winien zawiadomić o tym fakcie przynajmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem pobytu. –
W przeciwnym wypadku, gdyby Agencja IMMOBILIARE FRIULI S.R.L. nie zdołała z jakiegokolwiek powodu wynająć apartamentu innej osobie, wnioskujący będzie zobowiązany do uiszczenia pozostałej kwoty uzgodnionej ceny najmu, bez możliwości podniesienia zarzutu i/lub zastrzeżeń, bez względu na przyczynę. -

 

4- PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZYBYCIA
Przyjazd odbywa się zawsze do siedziby in Corso del Sole Nr 82 ustalonego dnia, między godziną 16:00 (prosimy zwrócić uwagę na czas urzędowy). –
W razie spóźnienia Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Agenzia IMMOBILIARE FRIULI S.R.L. . –
W przeciwnym wypadku apartament będzie do dyspozycji jedynie do godziny 10:00 dnia następnego, po czym będzie mógł zostać wynajęty, z konsekwencjami dla Klienta, które uważa się za bezwarunkowo przyjęte i zaakceptowane i które są jasno przedstawione w poprzednim punkcie 3 – „Rezygnacja”. –
W momencie przyjazdu należy przekazać już wypełnione w każdej części drukowanymi literami formularze z imionami, nazwiskami i danymi ogólnymi oraz dokumenty tożsamości wszystkich osób, które prawdopodobnie zajmować będą apartament, w taki sposób, aby agencja mogła natychmiast dopełnić formalności bezpieczeństwa publicznego, unikając straty czasu w momencie Pana/Pani przyjazdu do Bibione.-

 

5-PRZEPISY DOTYCZĄCE POBYTU
Bezwzględnie zabrania się goszczenia w apartamencie większej liczy osób niż ta dozwolona przez liczbę łóżek wskazanych w liście potwierdzającym. – W tej kwestii dzieci w jakimkolwiek wieku traktowane są jak dorośli. – Obowiązkowo klient musi zastosować ceraty przez niego przywiezione dla małych dzieci poniżej 5 roku życia. –
Agencja IMMOBILIARE FRIULI S.R.L. według wyłącznego uznania może zezwolić na wniosek klienta na goszczenie jednej osoby więcej za odpowiednią opłatą, która zostanie ustalona w tym momencie przez agencję. – Zakazuje się przywożenia wszelkiego rodzaju zwierząt. –
W przypadku, gdyby apartament miał pozostać chwilowo niestrzeżony, Klient jest zobowiązany do wniesienia wszystkich przedmiotów ogrodowych i podobnych (leżaki, parasole itp.), aby zapobiec ich kradzieży. – Zabrania się używania własnych kuchenek elektrycznych lub piecyków, a także wentylatorów. –
Zakładamy, że wszyscy goście zobowiązani są do przestrzegania ciszy i utrzymywania dobrych stosunków sąsiedzkich z innymi, w szczególności w godzinach popołudniowego i nocnego odpoczynku. – Agencja może w każdym momencie przeprowadzić kontrole bez zawiadomienia w celu sprawdzenia stanu, w którym znajduje się apartament oraz w celu skontrolowania liczby osób w nim przebywających. – Zabrania się wykopywania dołków w ogródkach domków. - Kategorycznie zabrania się używania wyposażenia apartamentów (materace, poduszki, kołdry) do opalania się w ogrodzie lub na tarasie . - Agencja IMMOBILIARE FRIULI S.R.L. zastrzega sobie prawo do usunięcia z apartamentu osób, które nie przestrzegają niniejszych warunków. –

 

6 – WYPOSAŻENIE APARTAMENTÓW
Wszystkie nasze apartamenty przekazywane są z wyposażeniem oraz posiadają aneks kuchenny z kuchenką gazową, lodówką, kompletem sprzętów kuchennych, prysznicem, wodą bieżącą ciepłą i zimną, energią elektryczną 220 wolt. – Na każde łóżko przypada jedna kołdra. – Klient musi zawsze sam przywieźć ze sobą bieliznę pościelową, łazienkową i kuchenną, żelazko i wszystko to, co jest mu potrzebne. - Przypominamy, że zabrania się używania łóżek i poduszek bez pościeli i poszewek. – Na życzenie istnieje możliwość wypożyczenia pościeli i poszewek za odnośną opłatą. -
W przypadku wyczerpania butli gazowej prosimy o zwrócenie się bezpośrednio do agencji, z uwzględnieniem faktu, że dostawca zawiesza usługę w niedziele popołudniu. -

 

7 – PRZEPISY DOTYCZĄCE WYJAZDU
Apartament musi zostać zwolniony bez możliwości przesunięcia do godziny 09:00 rano ustalonego dnia. – Wyjazd musi odbyć się w godzinach pracy Agencja IMMOBILIARE FRIULI S.R.L., aby zawsze umożliwić naszemu personelowi sprawdzenie stanu i czystości. -
Agencja IMMOBILIARE FRIULI S.R.L., na życzenie klienta, będzie mogła zezwolić – zawsze jednak po uprzednim uzgodnieniu – na wyjazd w nocy lub w każdym razie poza godzinami pracy, lecz w takim przypadku zachowa prawo do zatrzymania kaucji, o której mowa w punkcie 8), i do wysłania jej następnie pocztą po odliczeniu wszystkich kosztów pocztowych za wysyłkę, które poniesie Klient – do czego dojdzie dopiero po przeprowadzeniu wszystkich koniecznych kontroli. – Apartament należy pozostawić w doskonałej czystości w każdej jego części, wolny od śmieci, z czystymi półkami wewnętrznymi mebli z lodówką bez szronu, czystą, z drzwiczkami otwartymi i odłączoną od prądu; w przeciwnym wypadku zostanie doliczona kwota w wysokości 50,00/100,00 euro wydaną na sprzątanie, zaś klient wyraźnie rezygnuje ze wszelkich zażaleń z tym związanych – Za kwotę kaucji sprzątanie końcowe na życzenie Klienta będzie mogło zostać przeprowadzone przez personel Agenzia IMMOBILIARE FRIULI S.R.L., która jednak w tym przypadku, będzie musiała zostać uprzednio poinformowana przynajmniej na cztery dni przed wyjazdem. -

 

8 - KAUCJA
Klient zobowiązuje się do starannego dbania o apartament, jak również o urządzenia gospodarstwa domowego - (naczynia, lodówka, materace itd..... i o całe wyposażenie apartamentu) . – Za ewentualne przedmioty lub rzeczy, które zostaną popsute lub uszkodzone, trzeba będzie zapłacić cenę, za którą Agencja IMMOBILIARE FRIULI S.R.L. będzie mogła kupić nowe w sklepie, zaś klient wyraźnie rezygnuje ze wszelkich zażaleń z tym związanych. -
W celu zagwarantowania pełnego i skrupulatnego przestrzegania powyższych zaleceń oraz przyjętego zobowiązania pozostawienia apartamentu pod koniec pobytu w doskonałej czystości Klient przy odbiorze kluczy wpłaci Agencja IMMOBILIARE FRIULI S.R.L. odnośną ustaloną kaucję . -
Powyższa kaucja zostanie zwrócona jedynie po upewnieniu się przez Agencja IMMOBILIARE FRIULI S.R.L., że nie doszło do żadnego uszkodzenia ani apartamentu, ani przedmiotów, ani żadnych innych rzeczy znajdujących się wewnątrz oraz po sprawdzeniu, czy końcowe sprzątanie zostało starannie wykonane w każdej jego części. -

 

9- ODPOWIEDZIALNOŚĆ AGENCJI
Żadna odpowiedzialność, bez względu na rodzaj i stopień, nie będzie nigdy mogła zostać przypisana Agencja IMMOBILIARE FRIULI S.R.L. za ewentualne uszkodzenia, wypadki, straty, szkody, opóźnienia, problemy oraz za cokolwiek miałoby się wydarzyć zarówno w apartamencie, jak i odnośnym budynku, którego apartament stanowi część. – Ewentualne reklamacje przyjmowane są jedynie w ciągu 24 godzin po przybyciu, po czym wygasa prawo do reklamacji. - Agencja IMMOBILIARE FRIULI S.R.L. w każdym razie w granicach możliwości służy pomocą, dokładając starań, aby pomóc w rozwiązaniu ewentualnych problemów zawsze przy założeniu, że ewentualne wnioski o odszkodowanie (stwierdzone i obiektywnie udowodnione, że szkody rzeczywiście istnieją), muszą zostać skierowane do właściciela apartamentu za pośrednictwem samej Agencji. – Ustala się za wyraźną zgodą, że Agencja IMMOBILIARE FRIULI S.R.L., zostaje od tej chwili i na przyszłość w pełni i wyraźnie zwolniona przez Klienta z wszelkiego rodzaju i stopnia odpowiedzialności zarówno cywilnej - karnej – jak i fiskalnej. -
Ponadto przypomina się, że Agencja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek kwestie i hałasy związane z intensywnym ruchem ulicznym, ewentualnymi pracami na placach budowy w pobliżu apartamentu ani za inne, które mogą mieć miejsce podczas waszych wakacji w Bibione, ani za włamania, kradzieże, uszkodzenia apartamentu, samochodu ani żadnej rzeczy należącej do klienta itd....Zaleca się nie pozostawiać nigdy przedmiotów wartościowych niestrzeżonych w apartamencie ani w samochodzie podczas Państwa nieobecności .-

 

10 – ZASTĄPIENIE APARTAMENTU
Agenzia IMMOBILIARE FRIULI S.R.L. zachowuje według swego wyłącznego uznania w przypadku nieprzewidzianej sytuacji w przyznawaniu apartamentu prawo do jego zastąpienia innym bez możliwości roszczenia z tego powodu przez klienta pretensji, domagania się praw, zwrotów, uzasadnień, świadczeń i żadnych odszkodowań. -

 

11 – PRAWO RZĄDZĄCE – SĄD WŁAŚCIWY
Niniejsze umowy, nawet jeżeli zawierane z zagranicznymi obywatelami, w tym obywatelami państw członkowskich E.W.G., podlegają zawsze i wyłącznie obowiązującemu prawodawstwu włoskiemu; kategorycznie wykluczone jest jakiekolwiek inne prawodawstwo. -
W przypadku jakiejkolwiek kwestii spornej bez względu na rodzaj, typ i charakter, do której mogłoby dojść zarówno z obywatelami włoskimi, jak i obywatelami zagranicznymi, wyraźnie ustala się, że właściwym sądem, jest wyłącznie sąd w WENECJI, z wyłączeniem innych sądów.-

 

12 – PRZEJĘCIE WARUNKÓW
Szanowny klient oświadcza, że zobowiązuje się do skrupulatnego przestrzegania wszystkich powyżej przedstawionych warunków ogólnych i głównych podnajmu wyposażonych apartamentów. – Powyższe warunki, po wpłaceniu zaliczki, uważane są za zaakceptowane i przyjęte przez Klienta, bez żadnych wyjątków i zastrzeżeń. -
Ponadto dla powyższych informacji zaznacza się także zgodnie z art. 1341 i 1342 kodeksu cywilnego, że Klient oświadcza, iż zapoznał się ze wszystkimi ogólnymi i głównymi warunkami wynajmu, a dokładnie o których mowa w punktach 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 , i ponadto potwierdza, że bezwarunkowo i za wyraźną zgodą przyjmuje wszystkie ograniczenia, klauzule, zobowiązania, warunki i porozumienia powyżej przedstawione, przeczytane i zaakceptowane