Compare Listings

1. - FOGLALÁS
A foglalás csakis azon “visszaigazoló levél” megérkezésének időpontjában tekinthető véglegesen visszaigazoltnak, amelyet az Agenzia IMMOBILIARE FRIULI S.R.L. nyomban a foglaló összegének beérkezését követően küld meg. - Az Agenzia IMMOBILIARE FRIULI S.R.L. fenntartja a jogot a foglaló elutasítására abban az esetben, ha az a szállásnak az Ügyfél rendelkezésére bocsátása időpontjától számított 15 napon túl érkezik meg.

 

2. - FIZETÉS
Minden esetben a bérleti díj teljes összegének 30%-át kell a foglalást biztosító foglalóként megküldeni közvetlenül az Agenzia IMMOBILIARE FRIULI S.R.L. részére. A fizetés kizárólag hitelkártyával, vagy banki átutalással teljesíthető, csekket nem fogadunk el. -
A bérleti díjból fennmaradó összeget és az egyéb járulékos költségeket minden esetben a megérkezéskor kell kiegyenlíteni készpénzben vagy hitelkártyával (csekket nem fogadunk el), a szállás kulcsainak átvételével egy időben, az Ügynökség irodájában. - A bérleti díj tartalmazza az áram-, víz- és gázfogyasztást. -
A megállapodás szerinti, kifizetett bérleti díjból semmilyen esetben nem kerülhet levonásra az idő előtti elutazás vagy bármilyen egyéb ok miatt fel nem használt napokra vonatkozó bérleti díj.-
Az ügynöki közreműködést és a STRANDHELYET – (amely jelent 1 napernyőt kisasztallal + 1 napozóágyat és + 1 nyugszéket) – az AGENZIA IMMOBILIARE FRIULI akciós szolgáltatásként INGYENESEN bocsátja vendégei rendelkezésére.-
Az ár nem tartalmazza idegenforgalmi adót.

 

3. - LEMONDÁS
A fent említett foglaló semmilyen esetben sem jár vissza. -
Amennyiben a megrendelő kénytelen lemondani foglalását, erről a bérleti időszak kezdeténél legalább négy héttel korábban értesítenie kell a bérbeadót. -
Ellenkező esetben, amennyiben az Agenzia IMMOBILIARE FRIULI S.R.L. bármilyen okból nem tudná másnak kiadni a szállást, a megrendelő köteles megfizetni a megállapodás szerinti bérleti díj fennmaradó részét is, és e kötelezettséggel szemben semmilyen formában nem emelhet kifogást és nem élhet fenntartással.

 

4. – ÉRKEZÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
Az Ügyfélnek a bérbeadó székhelyére - Corso del Sole N° 82 -, a megállapodás szerinti nap délutánján 16.00 ( kérjük, ügyeljen a nyári időszámításra) . – Késedelem esetén az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni az Agenzia IMMOBILIARE FRIULI S.R.L.
Ellenkező esetben a szállást csak másnap reggel 10.00 óráig tartjuk fenn, ezt követően kiadható másnak; ennek minden következményét az Ügyfél viseli, és e következményeket – amelyekről lásd fent a “Lemondás” című 3. pontot – az Ügyfél feltétlenül elfogadja.
Megérkezéskor az Ügyfél köteles átadni a szállást elfoglaló személyek azonosító okmányait, valamint az adataikkal – vezeték- és keresztnév, születési időpont – nyomtatott nagybetűvel előre kitöltött űrlapokat, így az Ügynökség azonnal elvégezheti a rendőrségi bejelentéssel kapcsolatos formaságokat, időveszteségtől kímélve meg a Bibionéba érkező vendégeket.

 

5. – A BÉRLEMÉNYRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Szigorúan tilos több személyt elszállásolni az apartmanban, mint ahány férőhelyet a visszaigazoló levél feltüntet. - Ebben a tekintetben bármilyen korú gyermekeket is felnőttként kell számba venni. - 5 évnél fiatalabb kisgyermekek esetében kötelező a gumilepedő használata, melyről az Ügyfélnek kell gondoskodnia. -
Az Agenzia IMMOBILIARE FRIULI S.R.L. mindazonáltal saját hatáskörében dönthet úgy, hogy az Ügyfél külön kérésére engedélyezi még egy fő elszállásolását, az ott és akkor megállapítandó felár megfizetése ellenében. – Tilos bármilyen állatot bevinni a szállásra. -
Amennyiben a szállás ideiglenesen felügyelet nélkül marad, az Ügyfél köteles elzárni minden kerti bútort és hasonló felszerelést (nyugágy, napernyő stb.), megelőzendő a lopási eseteket. - Tilos elektromos főzőlapot, saját fűtőberendezést, ventilátort üzemeltetni. -
Magától értetődik, hogy minden vendég köteles tartózkodni a csend- és rendháborítástól, továbbá tiszteletben tartani a jó szomszédság szabályait a többi vendég irányában, különös tekintettel a délutáni és az éjszakai pihenés időszakára. - Az Ügynökség előzetes értesítés nélkül bármikor jogosult ellenőrizni a szállás állapotát és a benne tartózkodó személyek számát. - Tilos gödröt ásni a házakhoz tartozó kertben. - Szigorúan tilos a szállás fekhelyeinek felszerelési tárgyait (matracok, párnák, takarók) a kertben vagy a teraszon való napozáshoz használni. -
Az Agenzia IMMOBILIARE FRIULI S.R.L. fenntartja a jogot, hogy eltávolítsa a szállásról a jelen szabályokat be nem tartó személyeket.

 

6. – A SZÁLLÁS FELSZERELÉSE
Minden szállásunk bútorozott, gáztűzhelyes főzősarokkal, hűtőszekrénnyel, konyhai edényekkel, zuhannyal, hideg és meleg folyó vízzel, 220 V-os elektromos árammal ellátott. - Minden ágyhoz egy takaró biztosított. - Mindig az Ügyfélnek kell gondoskodnia ágyneműről, törülközőkről és konyhai textíliákról, vasalóról és egyéb szükségesnek tartott felszerelésről. - Felhívjuk az Ügyfelek figyelmét, hogy az ágyakat és párnákat tilos lepedő és huzat nélkül használni. Ha kifogy a gázpalack, kérjük közvetlenül az Ügynökséget értesíteni. Figyelembe kell venni, hogy vasárnap délután a beszállító cég szolgáltatása szünetel.

 

7. – ELUTAZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
A szállást az elutazás kitűzött napján legkésőbb 09.00 óráig mindenképpen el kell hagyni. - Az elutazásnak az Agenzia IMMOBILIARE FRIULI S.R.L. hivatali idejében kell történnie, hogy munkatársaink minden esetben ellenőrizhessék a szállás állapotát és tisztaságát. -
Az ügyfél kérésére az Agenzia IMMOBILIARE FRIULI S.R.L. – előzetes egyeztetés alapján – engedélyezheti az éjszakai vagy egyéb hivatali időn kívüli elutazást is, ebben az esetben azonban jogosult visszatartani az alább, a 8. pontban leírt kauciót, amelyet utóbb, a szükséges ellenőrzés megtörténtét követően postán küld meg az Ügyfél részére a postai pénzküldés díjának levonásával, amely az Ügyfelet fogja terhelni. -
- A szállást teljesen tiszta és hulladéktól mentes állapotban kell átadni úgy, hogy a bútorok belső polcai tiszták, a hűtőszekrény jégmentes, tiszta, ajtaja nyitott, csatlakozókábele a dugaljból ki legyen húzva. Ellenkező esetben takarítási költség címén € 50,00 / 100,00 költséget számítunk fel az Ügyfélnek, aki már most kifejezetten lemond ezzel kapcsolatban minden kifogásról és jogfenntartásról.

 

8. - KAUCIÓ
Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a szállás és berendezési és felszerelési tárgyai használata során (edények, hűtőszekrény, matracok stb., vagyis mindaz, ami a szálláson található) a lehető legnagyobb gondossággal és vigyázattal jár el. - Az esetlegesen meghibásodott vagy károsodott tárgyak értékét az Ügyfél a mindenkori kiskereskedelmi beszerzési áron köteles megtéríteni az Agenzia IMMOBILIARE FRIULI S.R.L. részére, és ezzel kapcsolatban már most kifejezetten lemond bárminemű kifogásról. -
Az Ügyfél a fent írtak teljes körű tiszteletben tartásának, valamint azon kötelezettségének biztosítékául, hogy elutazáskor a szállást tökéletesen tisztán adja át, a kulcsok átvételével egyidejűleg a megállapodás szerinti kauciót fizeti meg az Agenzia IMMOBILIARE FRIULI S.R.L. részére . -
A kaució összegét az Ügyfél akkor kaphatja vissza, miután az Agenzia IMMOBILIARE FRIULI S.R.L. megbizonyosodott felőle, hogy sem a szállásban, sem annak berendezési és felszerelési tárgyaiban nem keletkezett semmilyen kár, továbbá hogy az Ügyfél gondosan és teljes körűen teljesítette az elutazáskori takarításra vonatkozó kötelezettségét.

 

9. – AZ ÜGYNÖKSÉG FELELŐSSÉGE
Semmilyen jellegű és mértékű felelősség nem terheli az Agenzia IMMOBILIARE FRIULI S.R.L. ügynökséget olyan esetleges meghibásodások, balesetek, tárgyak elvesztése, károk, késedelem, kellemetlenség vagy bármilyen egyéb természetű esemény miatt, amely a szálláson vagy abban az építményben következik be, amelynek a szállás részét alkotja. - Esetleges reklamációnak csak a megérkezést követő első 24 órában van helye, ennek elteltét követően semmilyen reklamáció nem fogadható el. - Az Agenzia IMMOBILIARE FRIULI S.R.L. ezzel együtt lehetőségeihez mérten segítséget nyújt és igyekszik közreműködni a problémák megoldásában, ugyanakkor az esetleges kártérítési igényeket (amennyiben ténylegesen bizonyított a kár fennállásának ténye) a szállás tulajdonosához kell címezni az Ügynökségen keresztül. - A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az Ügyfél már most a jövőre nézve is felmenti az Agenzia IMMOBILIARE FRIULI S.R.L.-t bármilyen jellegű és fokú polgári, büntetőjogi és pénzügyi felelősség alól. -
Az Ügynökség minden felelősséget elhárít továbbá bármiféle hangoskodás, zajkeltés, erős járműforgalom, a szállás közelében folyó esetleges építőipari vagy egyéb munkálatok vagy bármilyen egyéb kellemetlenség miatt, amely az Önök bibionei nyaralása idején felléphet, valamint betörés, lopás, a szállásban, az Ügyfél gépjárművében vagy egyéb ingóságaiban stb. keletkezett kár miatt. Tanácsoljuk, hogy távollétük esetén soha ne hagyják őrizetlenül értékeiket sem a szálláson, sem a gépjárműben.

 

10 .- CSERESZÁLLÁS
Az Agenzia IMMOBILIARE FRIULI S.R.L. fenntartja a jogot arra, hogy a szállással kapcsolatos váratlan akadály felmerülése esetén saját belátása szerint másik szállást bocsásson az Ügyfél rendelkezésére, akit emiatt semmilyen külön jogosultság, követelés, díjvisszatérítés, indoklás, juttatás vagy kártérítés sem illet meg.

 

11 – ALKALMAZANDÓ JOG – ILLETÉKES BÍRÓSÁG
A jelen megállapodásra nézve mindig és kizárólagosan a hatályos olasz jogszabályok irányadóak akkor is, ha az Ügyfél valamely külföldi országnak vagy az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára. Teljességgel kizárt minden egyéb nemzeti jog alkalmazhatósága. -
Ugyanakkor akár olasz, akár külföldi állampolgárokkal esetlegesen felmerülő bármilyen jellegű és természetű jogvitára nézve a felek az olaszországi VENEZIA (Velence) városi bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki, és kizárják minden egyéb bíróság joghatóságát.

 

12 – A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA
A Tisztelt Ügyfél kijelenti, hogy kötelezi magát a bútorozott szállások bérletére vonatkozó fent írott általános és alapvető feltételek pontos betartására. - A foglaló kifizetésével az Ügyfél kivételek és fenntartások nélkül kifejezetten elfogadja és elismeri a fenti feltételeket.
Ennél fogva a fent írottak értelmében, az olasz polgári törvénykönyv 1341. és 1342. szakaszára is figyelemmel a felek kifejezetten kinyilvánítják, hogy az Ügyfél elolvasta és megértette a fent írott 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. és 12. pontokban rögzített általános és alapvető bérleti feltételeket, és a maga részéről megerősíti az azokban foglalt rendelkezések, záradékok, kötelezettségek, feltételek és megállapodások feltétlen és kifejezett elfogadását.